Kdybych to věděl dříve!


 

 

Vážení klienti, přátelé skippeři,

mnozí z vás se možná právě chystáte na svůj další dovolenkovou plavbu. Abyste si nemuseli po plavbě říkat „kdybych to věděl dřív!“ připravili jsme pro Vás několik tipů, které vám mohou pomoci, aby vaše plavba proběhla bez problémů.

Skipper je odpovědný za jakoukoli škodu, kterou zaviní na cizím majetku a újmu na zdraví osob. Častou otázkou je: Kdy je skipper vinen? A kdy je řízení skippera považováno za „hrubou nedbalost“? Hrubá nedbalost je pojem velmi relativní. Předpokládá se, že ačkoli i když jste vypluli jen na dovolenkovou plavbu, jako skipper jste odpovědný za odborné vedení plavidla, vaše znalosti osvědčuje kapitánská licence. Zkoumání, zda se jednalo o „běžnou“ chybu, nebo „hrubou nedbalost“ probíhá pro jednotlivé případy velmi specificky a nedá se definovat obecně. K stanovení rozsahu viny se vyjadřují znalci a často záleží i znalost problematiky při právní obhajobě před soudem.

Pokud se jedná o „běžné škody“, které skipper způsobí na majetku při provozu plavidla, důležité je rozlišovat, zda je poškozené plavidlo, které si skipper zapůjčil na charter, nebo cizí plavidlo, kterému způsobil škodu. Pokud se jedná o vlastní zapůjčené plavidlo, při „běžné škodě“ bude skipperovi zadržena kauce, nebo její část. Jaké byly nejčastější škody, které skippeři hradili ze složené kauce v předchozí sezóně? Vzpomeňme například ztracené fendre, zlomené sklo na okně, poškozené zábradlí, namotané lano do vrtule, poškození laku při kotvení v přístavu, roztrhané plachty, ucpaná toaleta …). V tomto případě je třeba říci, že výše kauce je maximální částka, kterou charter společnost může od skippera žádat jako náhradu škody.

 

Jak se postupuje při „běžném poškození cizí lodě“?

Pojistné plnění nastává prioritně z pojištění charter lodi. Vycházíme z předpokladu, že charter společnost má lodě řádně pojištěny, což však také nemusí být vždy a všude pravidlo, běžně se setkáváme například s podpojištění lodí, neuhrazeným pojistným atd. Pokud však pojistitel charter lodi posoudí vaše jednání za „hrubou nedbalost“, uhradí majiteli plavidla škodu a v regresním konání může vyžadovat od skippera plnou náhradu škody – až do celkové hodnoty lodě!

Chartrový skipper v tomto případě musí hájit svou nevinu – na vlastní náklady, před zahraničním soudem v dlouhotrvajícím řízení – a úroky z prodlení se platí za každý den, který uplynul po lhůtě splatnosti. I v případě, že se ukáže, že obvinění je nepodložené, kapitán musí nést značné soudní výlohy. Situace, kterou by nikdo z nás nechtěl zažít a která by pravděpodobně ohrozila finanční stabilitu většiny skipper ů. Takové případy jsou bohužel poměrně časté.

 

Případ 144 655 EUR – finální cena za týdenní charter?

V minulé sezoně jsme viděli několik případů, kdy skipper dostal výzvu k regresní platbě od pojistitele charterové lodi a to mnoho měsíců po plavbě. Například klient, který si pronajal plachetnici v Chorvatsku, dostal od pojišťovny půl roku po návratu z plavby, během níž došlo při k totální škodě, (potopení lodi) výzvu k úhradě 144,655, – Eur do 8 dní. Následně bude požadovat částku i s úroky. Pokud by skipper musel tuto částku skutečně zaplatit, mělo by to bezpochyby ničivé následky pro něj i jeho rodinu.

 

Uvažujete o pojištění odpovědnosti?

Moudré. Není však pojištění jako pojištění. Zkontrolujte si, zda vaše pojištění zahrnuje i případ hrubé nedbalosti.

V tomto případě kapitán před plavbou uzavřel pojištění odpovědnosti skippera od YACHT-POOL. V momentě doručení potřebné dokumentace od klienta, celý případ převzala společnost YACHT-POOL GmbH, jejíž zkušení právníci obhajují kapitána u soudu a to na náklady YACHT-POOL. Pokud se prokáže, že se jednalo o hrubou nedbalost YACHT-POOL zaplatí škodu plus soudní výlohy. (Pokud se dokáže opak, plnění za škodu zůstává na pojistiteli charter lodi.)

Pojištění odpovědnosti tedy zahrnuje i obhajobu klienta vůči nárokům pojistitele charter lodi. Takový „souboj titánů“ je mnohem korektnější než konfrontace samotného klienta s požadavky a často agresivními postupy pojistitelů lodí. Právě na to jsme měli na vědomi při tvorbě produktu Pojištění odpovědnosti skippera charter lodi.

Pojištění odpovědnosti si na našich stránkách www.yacht-pool.cz (cs) můžete udělat za pár minut online a platí 12 měsíců na všechny plavby, které podniknete jako skipper.

Také však doporučujeme i opatrnost při podpisu smlouvy s charter společnostmi – čtěte co podepisujete! Vyhnete se tak „toxickým“ podmínkám, které ve smlouvě zavazují klienta neoprávněně k zodpovědnosti ke škodám, za které reálně nenese zodpovědnost.

Abychom orientaci v chartrových podmínkách vyjasnili, YACHT-POOL vytvořil standardizovanou transparentní charter smlouvu mezi charter společností a klientem (YACHT – POOL Charter FairTrag). V současnosti množství charter společností, zejména pokud jde o Chorvatsko, používá právě tyto smluvní podmínky, napsané našimi právníky, které garantují fér podmínky pro obě strany, charter společnost i klienta.

S tipy z YACHT-POOL, charterovým pojištěním a smlouvou FairCharter s bezpečnostním certifikátem ve Vaší kapse, jste dobře připraveni na nadcházející sezónu.

Team Yacht-pool vám přeje dobrý vítr do plachet!