Často kladené otázky (FAQ)


Jsou účinná pojištění skippera i když pracuji jako profesionální skipper?
Ne, profesionálním skipperům však nabízíme pojištění skippera přizpůsobené specifickým rizikům.

Kdy jsem považován za profesionálního skippera?
Pokud dostáváte za Vaši skipperskou činnost odměnu nebo jiné výhody, které mají peněžní hodnotu, musíte se pojistit jako „profesionální skipper“, neboť v tomto případě nejsou „normální“ pojistky pro skippery účinné.

Jsem pojištěn jako skipper také na předváděcí, výcvikové a regatové plavby?
Předváděcí, výcvikové a regatové plavby jsou vyloučeny z pojistné ochrany (pojistného krytí), lze je však připojistit na základě zvláštní dohody. Jednoduše nás kontaktujte, nabídneme Vám řešení šité na míru pro Vaši konkrétní skipperskou činnost.
Rovněž je třeba mít na paměti, že plavidlo, na kterém se výcviková plavba uskutečňuje, má pravděpodobně ve výluce jiné komerční využití kromě chartru. Pro tyto účely je tedy plavidlo v případě nehody nepojištěno!!!

Platí mé pojištění skippera i když se zúčastním plavby jako člen posádky?
Ne, za škody, které způsobí posádka nebo skipper z vlastního zavinění odpovídá vždy skipper. Pojištěnec tedy musí být vždy skipper.

Podepsal jsem smlouvu o pronájmu, ale nejsem skipper. Kdo musí uzavřít pojištění skippera (speciálně pojištění kauce)?
Pojištěnec musí být skipper, i když loď pronajala jiná osoba, neboť skipper odpovídá za všechny škody, které způsobí on sám nebo jeho posádka z vlastního zavinění.

Co je hrubá nedbalost?
Neexistuje žádná jednoznačná definice jaké chování se považuje za hrubou nedbalost. Hrubá nedbalost je elastický pojem a určuje ji soudce nebo pojistný znalec. Při posuzování se zohledňují zkušenosti skippera, posádky a vnější okolnosti. Může se tedy stát, že chování skippera, které mělo za následek závažnou škodu, se bude v případě skippera posuzovat jako hrubá nedbalost a v případě jiného skippera ne. Proto jsme do pojistného krytí při pojištění odpovědnosti skippera zahrnuli hrubou nedbalost, abyste měli zajištěnou ochranu i pro tento případ.

Než vypluji, uzavřu jako skipper s členy mé posádky smlouvu, ve které členové posádky podepíší vyloučení odpovědnosti. Potřebuji přesto pojištění odpovědnosti skippera?
Bezpodmínečně ano, neboť ze zákona odpovídáte za újmy způsobené osobám, které zapříčiníte svým zaviněním a tuto zákonnou odpovědnost nemůžete zrušit ani se souhlasem členů posádky. Pokud by došlo k újmám způsobeným osobám, není v tomto případě Vaše smlouva s posádkou účinná. A protože za takové škody odpovídáte celým svým majetkem (i budoucím), zahrnuli jsme tyto potenciální nároky posádky do pojistného krytí v rámci produktu pojištění odpovědnosti skippera.

Mám soukromé pojištění odpovědnosti. Potřebuji jako skipper i v tomto případě pojištění odpovědnosti skippera?
Ano, neboť soukromé pojištění odpovědnosti vylučuje vedení vodních sportovních plavidel a neposkytuje ani pojistnou ochranu pro pronajaté předměty. Povinné pojištění odpovědnosti skippera nabízí kromě toho ještě řadu dalších výhod přizpůsobených specifickým rizikům u chartru.

Musím Yacht Poolu nahlašovat termíny mých plaveb?
Ne. Pojistná ochrana platí (s výjimkou pojištění kauce pro regatu – limitováno na konkrétní termín) po dobu 12 měsíců, pro všechny plavby, a bez předchozího oznámení.

Která pojišťovna plní, je-li třeba pronajatou loď vyprošťovat?
Náklady na vyprošťování se hradí z havarijního pojištění vlastníka jachty. Podle smlouvy o pronájmu bude vaše kauce v tomto případě zadržena, což je zajištěno pojištěním kauce za pronájem. Pokud se nehoda a následné vyprošťování lodi stalo v důsledku hrubé nedbalosti skippera, plnění z havarijního pojištění vlastníka lodi může být odmítnuto a vy odpovídáte celým svým majetkem. Pro takové případy poskytuje pojistnou ochranu povinné pojištění odpovědnosti skippera, neboť v něm je zahrnuta i hrubá nedbalost.

Platí moje pojištění skippera i při regatách?
Riziko regaty je součástí pojištění v téměř všech pojištěních skippera s výjimkou pojištění kauce a pojištění následných škod v případě pronájmu. V rámci pojištění kauce při pronájmu a pojištění následných škod při pronájmu nabízíme speciální pojištění pro regaty.

Poskytne pojišťovna plnění, bude-li kvůli škodě související se zodpovědností skippera zadržena moje kauce?
Ne, z pojištění kauce nastane plnění, způsobíte-li na vámi pronajaté jachtě škodu z vlastního zavinění a pronajímatel zadrží kauci. Způsobíte-li škodu jiné jachtě poskytne za tuto škodu plnění ( toto plnění má prioritu) pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu jachty, až následně pojištění odpovědnosti skippera.

Musím složit na základně kauci, pokud uzavřu pojištění kauce za pronájem?
Uzavření pojištění Vás nezbavuje povinnosti složit kauci pronajímateli. V případě škody na pronajaté jachtě pronajímatel Vaši kauci zadrží. Nahlásite nám škodu a po předložení a kontrole podkladů ke škodné události dostanete od Yacht Pool kauci po odečtení spoluúčasti zpět.

Je nějaká lhůta v jejímž rámci je třeba uzavřít pojištění skippera ?
Ne, všechna pojištění skippera můžete uzavřít kdykoli před nástupem na charter.

Plní pojištění kauce i v případě škod podmíněných údržbou?
Pojištění kauce likviduje škody, které způsobil na pronajaté lodi skipper a posádka z vlastního zavinění, nesprávnou obsluhou. Nespadají sem škody, které se vzniknou v souvislosti s nedostatečnou údržbou. Proto si při přebírání jachty udělejte čas a dejte si poškozené nebo opotřebované části vybavení jachty potvrdit od pronajímatele na předávacím protokolu. Tímto postupem zabráníte tomu, že Vám při předávání jachty může pronajímatel vyúčtovat věci, které vyžadovaly opravu nebo výměnu již před vaší plavbou a nesouvisí s poškozením způsobeným zaviněním Vaší posádky.

Jsou v pojištění kauce pojištěny i plachty a postranní člun?
Ano! Vše co patří k jachtě s výjimkou spinakeru je zahrnuto v pojištění, ztrátu / krádež postranního člunu je třeba zdokumentovat policií.

Kdy musím nahlásit škodu?
Nahlaste prosím škody neprodleně po návratu z dovolené do domovské země. Nechte si od pronajímatele vystavit účet za opravu škody a po dovolené se s námi zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Musím se držet max. výchozí výše kauce uvedené v žádosti skippera?
Ne, po dohodě můžeme pojistit každou, i vyšší potřebnou částku kauce.

Pojištění skippera – jak dlouho je platné a prodlužuje se automaticky?
Vaše pojištění je platné 12 měsíců od uzavření smlouvy a bude nás těšit, pokud se pro Vaši následující plavbu rozhodnete opět pro Yacht Pool.Otázky zodpověděl : YACHT – POOL Deutschland – Versicherungs-Service GmbH, www.yacht-pool.cz