Proč uzavřít pojištění kauce Yacht-Pool?

Informativní interpretace & benefity

Není-li dohodnuto v charterové smlouvě jinak, skipper při přebírání pronajaté lodi skládá depozit (kauci). Do této výšky skipper odpovídá za škody, které nastaly jeho zaviněním na pronajatém plavidle.

Yacht-Pool poskytuje pojištění depozitu s nejširším krytím škod v základní ceně a nejnižší spoluúčastí na trhu, platné až 12 měsíců.

Platí neomezeně na dobu 12 měsíců - na celém světě na neomezený počet nájmů, pokračuje i po škodné události.

Pokrývá veškeré škody způsobené skipperem nebo posádkou na pronajatém plavidle do výše kauce.

Pokrývá i dodatečné plachty (spinaker a genaker).

Pokrývá také ucpanou toaletu.

Nejvýhodnější podmínky likvidace pojistných událostí, nejnižší spoluúčast na trhu pouze 5%!

Spoluúčast na rozdíl od konkurence počítáme pouze z reálné výše škody (nikoli z depozitu)!

Celoroční pojištění depozitu se neuplatňuje na regaty, výcvikové plavby ani na plavby vedené profesionálním skipperem. Na tyto se vztahuje pojištění speciálně jednorázové pojištění (vyžádat zde).

Motor, pomocný motor a převodovka jsou také pojištěny, pokud škoda nastala v důsledku vnějších vlivů. náraz, namotání lana, utopení (ne však v důsledku amortizace a chybné údržby).

Pojištěný je i pomocný člun.

Pojištěna je i ztráta či krádež součástí lodě pokud je pokrývá depozit.

Pojištění depozitu lze navýšit kdykoli bez doplatku.

V případě, že došlo k poškození plavidla v důsledku prokázané hrubé nedbalosti, pojistitel lodi může požadovat pokrytí plné škody od skippera. Pro tento případ doporučujeme uzavřít pojištění odpovědnosti skippera.

Článek: Jak se rozlišuje pojištění depozitu a pojištění odpovědnosti.