Proč uzavřít pojištění pro případ nehody?

Informativní interpretace & benefity

Plnění z pojištění pro případ nehody (accident insurance) nastává pokud došlo při provozu jachty k úrazu s trvalými následky, nebo usmrcení člena posádky, bez ohledu na vlastní nebo cizí zavinění (dokud při Pojištění odpovědnosti skippera je nutné prokázat zavinění skipperem). Také pokrývá náklady na záchranné práce ohrožené posádky.

Běžné (cestovní) úrazové pojištění se obvykle nevztahuje na „sporty s vyšší mírou rizika (jachting)“ nebo krytí nebývá dostačující.

Na rozdíl od běžného pojištění plnění nastává i tehdy, pokud nikdo neutrpěl úraz, tedy pokud se posádka dostala do krizové situace na moři a musí být přivolána pomoc ( např. vrtulník), aby se předešlo úrazům. Tyto mezery v rozsahu pojistného krytí pojištěnci často podceňují.

Pojištění pro případ nehody platí po celém světě, pro každou posádku se kterou skipper vypluje!