Proč uzavřít pojištění odstoupení od nájmu - (storna)?

Informativní interpretace & benefity

V případě, onemocnění skippera, nebo člena jeho nejbližší rodiny se může stát, že není schopen nastoupit na plavbu. Pokud není možnost zajistit adekvátní náhradu a plavba je zrušena, lze uplatnit plnění z pojištění storna.

Pokrývá storno v případě úrazu nebo náhlého onemocnění kapitána, které nebylo možné předvídat před uzavřením pojistné smlouvy.

Pokrývá i storno z důvodu náhlého onemocnění, nebo úrazu nejbližší rodiny skippera (děti, rodiče, manžel/manželka).

Pojištění lze rozšířit na celou posádku nebo uplatnit na jednotlivých členů posádky.

Spoluúčast je 20% z pojištěné částky.

Pojištění je třeba uzavřít nejpozději do 7 dnů od podpisu charter smlouvy, a ne méně než 30 dní před nástupem na charter.

Storno PLUS - Pojištění insolventnosti charter společnosti


Pro pojištění storna plus platí stejné podmínky jako pro pojištění storna.

Navíc toto pojištění pokrývá riziko bankrotu charterové společnosti.

Uzavření této smlouvy si prosím vyžádejte mailem na info@yacht-pool.sk

V žádosti prosím uveďte:

· jméno skippera

· datum chartru

· hodnotu (cenu) chartru uvedenou na charter smlouvě

· název charter společnosti a - finálního poskytovatele chartru.

· zemi chartru