Proč uzavřít pojištění odpovědnosti skippera YACHT-POOL?

Informativní interpretace & benefity

Pojištění odpovědnosti skippera, vyplývající z činnosti vedení pronajatého plavidla, pokrývá:

  • škody způsobené třetím osobám na majetku a nemateriální újmy až do výše 10 milionů. EUR(*)
  • škody v důsledku hrubé nedbalosti a to i na na pronajaté jachtě nad výši depozitu
  • oprávněné nároky členů posádky vůči skipperovi
  • odpovědnost z vleku vodních lyžařů a paraglajdistů
  • odpovědnost z používání člunu patřícího k pronajaté jachtě
  • soudní obhajobu neoprávněných nároků vůči skipperovi
  • platné i na regatu

Velitel lodi (skipper) má plnou a neomezenou odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které vlastním zaviněním způsobí jiným. Za tyto ručí v zásadě celým svým současným i budoucím majetkem – bez omezení!

Cílem pojištění odpovědnosti skippera za škodu je přezkoumat nároky z odpovědnosti uplatněné proti kapitánovi, uspokojit oprávněné nároky a odvrátit neoprávněné nároky vyplývající z používání pronajatého plavidla.

(*) Pojištění odpovědnosti skippera pokrývá škody na majetku a nematerální újmy způsobené třetím osobám v důsledku používání charter plavidla, pokud nastaly zaviněním skippera a nepokrývá jejich pojištění odpovědnosti pronajatého plavidla, obzvláště v případě hrubé nedbalosti.

V případě hrubé nedbalosti má skipper povinnost náhrady škody v plném rozsahu, to znamená, pojišťovna charterové lodi, nebo chartrová společnost si může vymáhat náhradu škody od skippera.

YACHT-POOL v pojištění odpovědnosti skippera pokrývá také škody způsobené v důsledku hrubé nedbalosti! V případě uzavřeného pojištění odpovědnosti do jednání s charter společností nebo pojišťovnou namísto skippera vstupuje silný a zkušený partner - YACHT-POOL a v případě prokázané hrubé nedbalosti přebírá závazky vyplývající z pojistné smlouvy.

Škody způsobené třetím osobám jsou v zásadě kryty z pojištění odpovědnosti z provozu jachty, které uzavírá majitel charterové lodi. Není však jasné, jaké jsou podmínky a rozsah tohoto pojištění, zda majitel uzavřel pojištění na dostatečnou výši krytí, což je ve výlukách a zda je pojištění skutečně platné.FAQ:
Potřebuji pojištění odpovědnosti pokud mám uzavřené pojištění depozitu (a naopak)?
Nejčastější chybou při likvidaci pojistných událostí bývá nepochopení rozdílu mezi těmito pojištěními.


Pojištění depozitu kopíruje obvykle výši spoluúčasti majitele na havarijním pojištění lodi. Do této výše se skipper složením depozitu zavazuje nahradit škody, které způsobil na pronajatém plavidle (pouze na pronajatém plavidle). Pojištění depozitu chrání skippera a posádku před jeho částečnou nebo úplnou ztrátou v důsledku poškození pronajatého plavidla. Pokud vznikly na pronajatém plavidle škody z důvodu prokázané hrubé nedbalosti, náhrada škody se uplatní z pojištění odpovědnosti skippera. Tato 2 pojištění se navzájem doplňují a spolu s pojištěním posádky pro případ nehody pokrývají většinu škodných událostí, jejichž finanční následky skipper a posádka bez pojištění museli nést.články a příklady z praxe naleznete zde:
https://www.yacht-pool.cz/clanok_zobraz.php?id=167
https://www.yacht-pool.cz/clanok_zobraz.php?id=231"